جورابهای پروتز

جورابهای پروتز

جورابهـای پـای یک سد مهم محافظت کننده است که نیاز به پـاکیزه مانـدن دارد.  جوراب مانند لایه بالشتک مانندی بین عضو باقیمانده و پای مصـنوعی قـرار گرفتـه و سـبب راحتی و کارآیی پای مصنوعی می شود. چون زمانی که جوراب پوشیده می شود چون تعریق را بـه خود جذب می کند، تعویض و شستشوی روزانه برای مراقبـت سـلامت و بهداشـت پوسـت حیـاتی است. جوراب باید به طور کامل با آب گرم و صابون بهداشتی ملایم و طبی شسته شود. دقت کنیـد بعد از شستشو و کف مالیدن، آن را خوب آبکشی کنید تا آثاری از صابون درون جوراب باقی نمانـد چرا که سبب التهاب پوست می شود. این کار بهتر است عصرها انجام شود تا جوراب در تمام طـول شب هوا بخورد و اگر ممکن است حتی بهتر است چند روز هوا بخورد. موقع شستشوی جوراب بعد از آبکشی بهتر است آب اضافه از جوراب خالی شود و چلانده شـود و اگر جوراب از شکل طبیعی خارج می شود بهتر است یک توپ تنیس یـا چیـزی ماننـد آن بـرای فرمدهی مجدد داخل آن گذاشته شود. خشک شدن مجدد جوراب هم دوباره آن را بـه فـرم اول بـر میگرداند. پوشیدن جورابهای نازک می تواند تا حدی اثر خنک کنندگی داشته باشد ضمن این کـه مانند بالشتگی برای استامپ هم می باشد. جورابها باید نرم و راحـت و انـدازه باشـند و نبایـد آن را چین و چروک داد، زیرا می تواند نقاط فشاری روی پوست عضو باقیمانده ایجاد کنند. نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


SibClinics

شایسته دریافت خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت هستید.

به همین دلیل از نخستین جلسه معاینه تا ارائه خدمات پس از فروش در کنار شما هستیم.

logo-samandehi
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved