مطالب ضروری برای کسانیکه از اندام مصنوعی استفاده می کنند

مطالب ضروری برای کسانیکه از اندام مصنوعی استفاده می کنند


در ابتـدا مقداری احساس ناراحتی وجود دارد ولی درد نباید وجود داشته باشد.و باگذشت زمان کم کـم ایـن تطابق در فرد ایجاد میشود و او به پای مصنوعی خود عادت میکند. 
درد ناشی از پروتز قابل مرتفع شدن است. درد معمولاً مکانیکـال اسـت و بـا فشـار و اصـطکاک پوست به پروتز ایجاد میشود. وقتی که درد قابل لوکانیزه کردن (متمرکزکردن در یـک جـا) باشـد کلینیسین ارتوپدی فنی میتواند سوکت را در آن ناحیه تصحیح کند و فشـار برداشـته شـده و درد بهبود می یابد. وقتی خراشیدگی پوست رخ دهد فرد باید از پوشیدن پروتز اجتناب کند تا وقتی ضـایعه بهبـود یابد. در این مدت می توان از عصا برای راه رفتن کمک گرفت. درد می تواند ناشی از اصطکاک پوست با پروتز باشد. در این حالـت انـدازه بـودن سـوکت بایـد مورد بازدید دوباره قرار گیرد. اگر درد به این علت است که ته استامپ، ته سوکت را لمس نمی کنـد و فضـایی بـین ایـن دو وجود دارد یک پد یا دستمال نرم به داخل سوکت اضافه کنید تا این فضا را پر کند و ته استامپ بـا ته سوکت تماس یابد. از مناسب و کاملاً اندازه بودن پای مصنوعی مطمئن باشید و چک کنید نقاط فشار روی پوست وجود نداشته باشد. هر شب موقع خواب، هنگامی که پروتز را در می آورید عضو باقیمانده را بازرسی کنید و ببینید که نواحی قرمزی، ملتهب، متورم، یا خراشیدگی پوستی بوجود نیامده باشد. اگر قرمزی، التهاب، تاول یا ورم وجود دارد پروتز مصنوعی را نپوشید و فوراً در عرض 48 ساعت به سازنده پای مصنوعی مراجعه کنید تا آن را تعمیر کند. برای جلوگیری از ورم هنگامی که پای مصنوعی را نمیپوشید، یک جوراب کشی یا بانداژ کشی برای بستن عضو باقیمانده استفاده کنید. هر گونه مشکلی را به کلینیک ارتوپدی فنی گزارش دهید. هر تغییری در وزن شما، مناسب بودن پروتز را برهم میزند. چه لاغرشدن چه چاق شدن باعـث می شود که پروتز دیگر اندازه نباشد در این صورت هم مسئله را با کلینیک ارتوپدی فنـی در میـان بگذارید. نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


SibClinics

شایسته دریافت خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت هستید.

به همین دلیل از نخستین جلسه معاینه تا ارائه خدمات پس از فروش در کنار شما هستیم.

logo-samandehi
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved