صافی شدید پا

صافی شدید پا

مریم شمس: قبل از استفاده از کفی ها راه رفتن برایم سخت بود و احساس کرختی در پاهایم حس میکردم ولی بعد از استفاده از کفی آرامش پاهایم برگشت و حس خیلی خوبی دارم.نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved