سطوح قطع عضو اندام فوقانی

سطوح قطع عضو اندام فوقانی

Transphalangeal amputation:به از دست دادن انگشتان یا شست در سطح مفاصل بین انگشتی دیستال ، پروگزیمال یا متاکارپوفالانژیال و یا در میان گفته می شود. Transmetacarpal amputation: قطع دست در سطح متاکارپال را ترنس متاکارپال آمپوتاسیون می گویند. Transcarpal amputation:به قطع عضو در مفصل مچ دست اطلاق می شود. اصولا ترنس متاکارپالو ترنس کارپال آمپوتاسیون توصیه نمی شود. زیرا موجب کاهش عملکرد آمپوته با توجه به پروتز ها می شود. Wrist disarticulation: جدایی اندام در میان استخوان های مچ دست و استخوان های رادیال و النا اتفاق می افتد. Transradial amputation: آمپوتاسیون زیر آرنج وبه کوتاه ، متوسط و بلند تقسیم می شود. Elbow disarticulation: آمپوتاسیون در سطح مفصل آرنج انجام می شود. Transhumeral amputation: قطع عضو بالای آرنج نام دارد و با توجه به طول عضو باقی مانده ، قطع عضو کوته ، استاندارد و بلند وجود دارد. Shoulder disarticulation: آمپوتاسیون از مفصل شانه اتفاق می افتد. Interscapulothoracic disarticulation (forequarter): مفصل شانه و اسکاپولا و بخش هایی از استخوان کلاویکل برداشته مینظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


SibClinics

شایسته دریافت خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت هستید.

به همین دلیل از نخستین جلسه معاینه تا ارائه خدمات پس از فروش در کنار شما هستیم.

logo-samandehi
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved