توانبخشی پروتزی

مقالات و مطالب توانبخشی پروتزی
سطوح قطع عضو اندام تحتانی

سطوح قطع عضو اندام تحتانی


Toe Amputation: قطع کامل یا بخشی از یک یا چند انگشت Toe Amputation می گویند . که تقریبا 24 % از آمپوتاسیون مربوط به بیماری دیابت را تشکیل می دهد. (Trans phalangeal Amputation (Toe Disarticulation: در این ناحیه آمپوتاسیون در مفصل متاتارسو فالانژیال انجام می شود که می تواند منجر به نقص عملکرد بیومکانیکی پا شود. قطع انگشت بزرگ بر روی push off  ، راه رفتن سریع و دویدن تاثیر می گذارد و موجب گیت غیر پیشرونده می شود. برای ثبات بیشتر سعی می شود بند پروگزیمال با اینسرشن عضله فلکسور هالوسیس برویس حفظ شود. آمپوتاسیون انگشت دوم موجب بروز انگشت کج می شود.


سطوح قطع عضو اندام فوقانی

سطوح قطع عضو اندام فوقانی


Transphalangeal amputation:به از دست دادن انگشتان یا شست در سطح مفاصل بین انگشتی دیستال ، پروگزیمال یا متاکارپوفالانژیال و یا در میان گفته می شود. Transmetacarpal amputation: قطع دست در سطح متاکارپال را ترنس متاکارپال آمپوتاسیون می گویند. Transcarpal amputation:به قطع عضو در مفصل مچ دست اطلاق می شود. اصولا ترنس متاکارپالو ترنس کارپال آمپوتاسیون توصیه نمی شود. زیرا موجب کاهش عملکرد آمپوته با توجه به پروتز ها می شود. Wrist disarticulation: جدایی اندام در میان استخوان های مچ دست و استخوان های رادیال و النا اتفاق می افتد. Transradial amputation: آمپوتاسیون زیر آرنج وبه کوتاه ، متوسط و بلند تقسیم می شود. Elbow disarticulation: آمپوتاسیون در سطح مفصل آرنج انجام می شود. Transhumeral amputation: قطع عضو بالای آرنج نام دارد و با توجه به طول عضو باقی مانده ، قطع عضو کوته ، استاندارد و بلند وجود دارد. Shoulder disarticulation: آمپوتاسیون از مفصل شانه اتفاق می افتد. Interscapulothoracic disarticulation (forequarter): مفصل شانه و اسکاپولا و بخش هایی از استخوان کلاویکل برداشته می


قطع عضو

قطع عضو


بررسی شیوع قطع عضو (آمپوتاسیون ) در جهان کار ی سخت می باشد زیرا بسیاری از کشور ها آمار دقیقی از قطع عضو را اعلام نمیکنند. میزان و علت قطع عضو از یک کشور تا کشوری دیگر متفاوت است. به طور مثال در کامبودیا 5/94 % از آمپوتاسیون به علت جنگ 5/4 % به علت دیگر تروماها و 1 % بر اثر بیماری رخ می دهد . این آمار در زیمباوه به ترتیب 65 % ، 25 % و 10 % باشد. اما در امریکا این آمار به گونه ای دیگر می باشد و به ترتیب 3% ، 32% و 65% است. در دانمارک نیز بیشترین علت آمپوتاسیون یعنی 68% مربوط به بیماری می باشد و 30 % مربوط به تروما ها و 2% جنگ است. سه علت اصلی برای آمپوتاسیون مطرح می کنند. بیماری ،تروما و دفورمیتی های مادر زادی می باشد. که از میان آنها بیماری و تروما عمومی تر می باشد.


 «12» 


SibClinics

شایسته دریافت خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت هستید.

به همین دلیل از نخستین جلسه معاینه تا ارائه خدمات پس از فروش در کنار شما هستیم.

logo-samandehi
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved