توانبخشی ارتزی

مقالات و مطالب توانبخشی ارتزی
ارتز های مفصل ران

ارتز های مفصل ران


برای درمان بسیاری از بیماری ها و جراحات مفید است از جمله : Hip Fracture- Hip Dislocation- Post-operative – Osteoarthritis- Developmental/Congenital Dysplasia of the Hip- Coxa Valgum/varum


ارتز های  زانو

ارتز های زانو


برای درمان بسیاری از بیماری ها و جراحات مفید است از جمله : Ligament Damage-Instability- Multiple Sclerosis- Cerebral Vascular Accident (CVA)/Stroke- Jumper’s Knee- Osteoarthritis- Hyperextension- Genu Valgus/Varus- Meniscal/Cartilage Damage- Patellar Dislocation/Subluxation- Tendon rupture


ارتز های پا و مچ پا

ارتز های پا و مچ پا


برای درمان بسیاری از بیماری ها و جراحات مفید است از جمله : Drop foot/ dorsiflexion weakness- Peroneal Nerve Injury- Multiple Sclerosis- Cerebral Vascular Accident (CVA)/Stroke- Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)- Diabetes- Charcot Marie Tooth Disease (CMT)- Guillain-Barré Syndrome- Tibialis Posterior Dysfunction-Osteoarthritis


بریس های مچ پا

بریس های مچ پا


برای درمان بسیاری از بیماری ها و جراحات مفید است از جمله : Ankle instability -Ankle sprains-Drop foot/ dorsiflexion weakness Tibialis posterior dysfunction –Osteoarthritis جلوگیری ازآسیب دیدگی - بازگشت به فعالیت ورزشی -بعد از عمل جراحی


Night Splints

Night Splints


نایت اسپیلنت برای درمان بسیاری از بیماری ها و جراحات مفید است از جمله : Plantar Fasciitis - Tight Calves- Club foot- Drop Foot/ Dorsiflexion Weakness- Peroneal Nerve Injury-Multiple Sclerosis- Cerebral Vascular Accident (CVA)/Stroke- Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)- Diabetis- Charcot Marie Tooth Disease (CMT)- Tibialis Posterior Dysfunction- Osteoarthritis


توانبخشی ارتزی

توانبخشی ارتزی


توانبخشی ارتز به جهت کاهش درد-جلوگیری از آسیب-بی حرکتی اندام-بهبود عملکرد ورزشی-حمایت از اندامهای ضعیف- محدود کردن حرکت- کمک به حرکت- کاهش وزن اندازی روی اندام - تسریع توانبخشی پس از حذف گچ در شکستگی اندام- اصلاح بد راستایی اندام- کمک به راستای صحیح و کنترل مفصل یا بخشی از بدن انجام می شود
SibClinics

شایسته دریافت خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت هستید.

به همین دلیل از نخستین جلسه معاینه تا ارائه خدمات پس از فروش در کنار شما هستیم.

logo-samandehi
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved