کلینیک ویلچر

برای تهیه و خرید ویلچر مناسب لازم است دو کار را انجام دهیم:
1. بیمار و شرایط زندگی او توسط متخصص ویلچر ارزیابی و ویلچر مناسب بیمار مشخص شود، و سپس با توجه ویلچرهای موجود در بازار
2. ویلچر مناسب را با کمترین قیمت تهیه و خرید کنیم.
کلینیک ویلچر سیب، تنها کلینیک تخصصی ویلچر در ایران است که هر دو کار بالا را را برای شما انجام می دهد.
آشنایی با کلینیک صندلی چرخدار

آشنایی با کلینیک صندلی چرخدار


دومین همایش آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری توانبخشی و صندلی چرخدار در تاریخ های 30 آذر و یکم دی ماه 1398 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد و در این همایش تولید کنندگان صندلی چرخداردر خصوص آخرین تولیدات خود سخنرانی کردند و در روز دوم مقالاتی در خصوص فناوری های توانبخشی منتشر شد. آقای مهندس مصطفی علامی کارشناس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و پژوهشگر صندلی چرخدار در خصوص کلینیک صندلی چرخدار سخنرانی کردندکه می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود
© 2019 (sibclinics.com/). All rights reserved